Page 6 - كتالوج تقني
P. 6

ةبوطرلل ةمواقلما لئاوسلا
            ةينقتلا تافصاولما ةشرن زمر      جتنلما فصو           جتنلما مسا                CL061604         بيذم عم لئاس ي نيموتي ب ناهد     Liquid Asphalt

                CL071604         بيذم عم ةبوطرلل مواقم ءلاط      Damp Coat


                                           ةلئاس لزع   تابكرم

            ةينقتلا تافصاولما ةشرن زمر      جتنلما فصو           جتنلما مسا


                CL081604         لئاس يطاطم ينيموتيب ءلاط        ALM

                CL091604         حاوللااو   تافل ل ينيموتيب ءارغ    AMG

                CL101604    هايلما تابيسرتو تاققشتلا عنلم ينيموتيبلا فقسلأا تنمسا   Roof Cement

                CL111604     فايللااب ززعم تاساسلأا في ةبوطرلا عنلم يتلفسأ بكرم   Foundation Fibrous Asphalt                                            ًنثيروي ميوبلا
            ةينقتلا تافصاولما ةشرن زمر      جتنلما فصو           جتنلما مسا


                PU011604        لئاس ًنثيروي ميوب -   ءمالل مواقم  ناهد    AWAZEL PU 270

                PU021604        لئاس ًنثيروي ميوب -   ءمالل مواقم  ناهد   AWAZEL PU 670

                 ،)مامدلا(  0138341853 ،)ةدج(  0126601740 ،)ضايرلا(  0114782876 :فتاه -   تاعيبلما بتكم
               )رطق(  0097444420571 ،)تيوكلا(  0096525712223 ،)بيد(  0097143390600 :فتاه –   ةيلودلا تاعيبلما
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11