Page 4 - كتالوج تقني
P. 4

ةمعادلا لزعلا تلامكم           تافصاولما ةشرن زمر         جتنلما فصو             جتنلما مسا
              ةينقتلا


              SA011604     ملم 4   كمس لزعلل اياوز معاد /لخادلا في ملم 4   كمس   CORNER GUARD


              SA021604       ملم  4.5  كمس لصاوفلا لزعل ينيب طبار   JOINT SHIELD


              SA031604       بينانلأا لزعل  ملم 4   كمسب ءمالل مواقم  لزع    PIPE TIGHT


              SA041604     )   MS  (  Application -   ةيماحلا حاولا تيبثتل قصلا   STICK-O-TAPE-R                                              بيبانلأا لزع
           تافصاولما ةشرن زمر         جتنلما فصو             جتنلما مسا
              ةينقتلا

              PI011604    نوركيم  750  PVC ةدابم فلغمو حلسم يرغ بيبانأ فل طيشر   Pipe Shield NR 16-750
              PI021604      نوركيم  500  PVC ةدابم فلغم بيبانأ فل طيشر   Pipe Guard 16-500

              PI031604      نوركيم  300  PVC ةدابم فلغم بيبانأ فل طيشر Pipe Guard 16-300

              PI041604        CLPE ةدابم فّلغم بيبانأ فل طيشر   Pipe Guard 16-100
              PI051604        HDPE ةدابم فّلغم بيبانأ فل طيشر    Pipe Seal 16-125

              PI061604        موينلمأ قروب فّلغم بيبانأ فل طيشر    Flash Guard 16-45

              PI071604      بيبانلاا ناهدل ةيسايقلا يرياعملل اًقفو بيبانأ ءلاط   STD Pipe Coat
              PI071614          فافجلا عيسر بيبانأ ءلاط        FD Pipe Coat

              PI081604        بيبانلأل سياسلاا  ًنموتيبلا ناهد     PI Prime

              PI091604       درابلا لىع بيبانلأا ءلاطل ةينيموتيب ةنيجع   Pipe Mastic - C                 ،)مامدلا(  0138341853 ،)ةدج(  0126601740 ،)ضايرلا(  0114782876 :فتاه -   تاعيبلما بتكم
               )رطق(  0097444420571 ،)تيوكلا(  0096525712223 ،)بيد(  0097143390600 :فتاه –   ةيلودلا تاعيبلما
   1   2   3   4   5   6   7   8   9